З 2003 року бібліотека-філія №2 працює як інформаційний центр психолого-педагогічної допомоги сім`ям,молоді,людям похилого віку.

вівторок, 22 липня 2014 р.

Повідомлення про ознайомлення з ілюстративно-книжковою виставкою
«Цивільний захист населення»
       Циві́льний захист населення  — система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підлеглих їм сил і засобів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, добровільних рятувальних формувань з метою запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій.
     Відповідно до законодавства громадяни України мають право на захист свого життя й здоров'я від наслідків аварій, пожеж, стихійних лих та на вимогу від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрацій підприємств, установ й організацій незалежно від форм власності й господарювання гарантій по забезпеченню його реалізації. Держава як гарант цього права здійснює захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного й військового характеру.
       Про це повідомила юних читачів бібліотеки завідуюча бібліотекою-філією № 2 , Коваленко О.О., яка ознайомила їх з виставкою «Цивільний захист населення» та інформаційним стендом «Це повинен знати кожен».
       На виставці можна ознайомитися з витягом з Закону України «Про цивільну оборону» від 03.02.1993 р., завданнями цивільної оборони, основними засобами захисту населення, з книжками і плакатами на відповідну тему.
       Стенд «Це повинен знати кожен» являє собою наочний посібник не-обхідних  знань кожною людиною, незалежно від віку, як себе поводити в надзвичайних ситуаціях. Тут є ілюстрації, що демонструють правила поведінки  під час НС соціально-політичного, техногенного, воєнного чи природного характеру.
       Представлені плакати знайомлять всіх бажаючих з сигналами опові-щення органів управління ЦО та населення під час надзвичайних ситуа-цій, правилами поведінки населення на радіаційно забрудненій терито-рії, з необхідними діями в екстремальних умовах – при загрозі небезпеч-них явищ, землетрусі, повені.
       Великі стихійні лиха, катастрофи супроводжуються не тільки вели-кими руйнуваннями, травмами, опіками а й панікою, розгубленістю. Щоб параліч інстинкту самозбереження не зробив людей нездатними до са-мозахисту та надання допомоги постраждалим, треба кожній людині до- тримуватись правил поведінки під час НС та бути обізнаними про ситуа-ції, що можуть скластися.
       В сучасних умовах неспокійних політичних і соціальних  відносин  знання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях життєво необхідні як дорослим, так і дітям, щоб зберегти здоров`я, попередити нещасні ви-падки, виникнення  нервово-психічних розладів, психічного збудження, затьмарення свідомості, організувати життєзабезпечення собі і своїм близьким. 


Немає коментарів:

Дописати коментар