З 2003 року бібліотека-філія №2 працює як інформаційний центр психолого-педагогічної допомоги сім`ям,молоді,людям похилого віку.

четвер, 25 грудня 2014 р.

Бесіда з психологом
«Техніка перебудови негативних почуттів
в позитивні дії»

       18.12.2014 р. в бібліотеці-філії № 2 відбулася зустріч з психологом колегіуму № 25, Вишинською Т.І.. Тема бесіди «Техніка перебудови негативних почуттів в позитивні дії» - актуальна в часи економічної і політичної нестабільності, від якої потерпає емоційний світ людини.
       П. Коельо з цього приводу написав: «Якщо емоції будуть в порядку – образи, негаразди зникнуть самі».
       По-перше, в бесіді були розглянуті основні помилки людського мис-лення як першооснову негараздів, неприємностей і непорозумінь. Адже ми в житті повсякчас зустрічаємося із здатністю людей судити інших по собі чи дозволяти собі те, чого іншим дозволити не можемо.
      Психолог повідомила присутнім про загальні засоби подолання поми-лок мислення, що допоможе перебудувати негативні почуття в позитивні дії.
       Організатор заходу, провідний бібліотекар Осташко В.В., зробила огляд книжкової виставки «Методики позитивного мислення», на якій були представлені авторські роботи О.Свіяша, М.Норбекова, В.Жікарцева,  В.Синельникова, Н.Правдіної та ін.. І хоча методики складаються з різних прийомів, різні за ідеєю, мають спільне – всі  автори закликають читачів не переживати тривалих негативних емоцій, треба тільки вия-вити у себе «неправильні» думки та емоції, тобто навчитися вмінню виходити «неушкодженим» з стресових ситуацій.
       А як же це робити? На ці питання відповіла Вишинська Т.І., повідо-мивши  про  численні прийоми і техніки емоційної саморегуляції.
        Щоб розповідь залишилась в пам`яті присутніх, наостанок бібліотекар Осташко В.В. запропонувала  їм прийняти участь в проведенні вправ «Актори і глядачі», «Скульптура», «Посмішка по колу» т .ін.

        Насамкінець ведучі заходу виказали сподівання, що співбесіда з еле-ментами тренінгу розбурхала у слухачів жагу до знань основ позитивної психології, бажання глибше та краще розібратися в собі, у своїх особли-востях, у своїй особистості. Пам`ятаймо, що “кожен з нас, - як  стверджує  О. Сакс, - окрема повість, яка створюється безперервно через наші почуття, емоції, сприймання, думки та вчинки». І маємо надію, як сказав Томас Манн, «пізнавши себе, ніхто не залишиться таким, яким він був». 

середа, 17 грудня 2014 р.

Бесіда  до  дня  місцевого  самоврядування
«Конституційна  модель  місцевого  самоврядування  в  Україні»

Сьогодні враховуючи роль публічної бібліотеки у формуванні інформації суспільства, бібліотека-філія №2 ЦБС для дорослих працює як центр інформаційного забезпечення потреб користувачів. Тематика її інформації розширюється до потреб сьогодення.
В українському суспільстві стало актуальним питання про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).
Тому 17 грудня 2014 року в приміщенні мікрорайону №8 відбулася бесіда «Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні».
Організований захід завідуючою бібліотекою-філією №2 ЦБС для дорослих Коваленко О.О та головою Ради громадськості м/р №8 Бойцовою Н.С.

Виступаючими, головою Ради громадськості м/р №8 та бібліотекарями Підлубною В.І та Стегар Л.В, до відома присутніх була доведена інформація про зміни повноважень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, утворення нових органів регіональної та місцевої влади та зміну адміністративно-територіального устрою України, розширення повноважень органів місцевого самоврядування.


вівторок, 16 грудня 2014 р.

Звіт перед громадою м/р № 8, 9
завідуючої бібліотекою-філією № 2, Коваленко О.О.

       09.12.2014 р. в бібліотеці-філії № 2 відбувся звіт завідуючої бібліотеки, Коваленко О.О., перед громадою м/р № 8,9 за роботу філії в 2014 році.
      
        В своєму виступі Коваленко О.О. зробила наголос на тому, що бібліотека-філія № 2 як інформаційний, культурно-освітній  центр в 2014 році спрямовувала свою діяльність на формування ресурсного потенціалу бібліотеки у відповідності до стратегічних планів роз-витку бібліотечної справи у Полтавській області.
       
       Діяльність всіх відділів бібліотеки у 2014 році була направлена на  вирішення важливих завдань сьогодення: створення умов для максимального   забезпечення потреб особистості в інформації для власного  інтелектуального розвитку й професійного самостверд-ження, на покращення надання бібліотечно-інформаційних послуг шляхом опанування новими формами доведення інформації до ко-ристувача.

        У 2014 році продовжувалася робота по збільшенню фонду  бібліотеки з урахуванням потреб і інтересів читачів, удосконалю-валась  сама система інформаційного обслуговування читачів. Ви-користання  електронних та інтернет-ресурсів з світового інформа-ційного  простору  допомагало задовольняти потреби користувачів в інформації.
     
        Протягом звітного періоду бібліотекою-філією  здійснювалася співпраця із органами  державної влади, громадськими організаці-ями, навчальними закладами, установами міста. Розширилось пар-тнерство  з військовим ліцеєм, з пенітенціарною службою м. Кре-менчука і Кременчуцького району.

       Значна робота проведена у 2014 році по наповненню  веб-сайту ЦБС для дорослих м. Кременчука, систематично поповнювався  документами блог бібліотеки-філії № 2 про всі події, що відбу- ваються в житті колективу,  а також про кожен проведений захід.

       Впродовж року відділом організовувались масові заходи з ви-користанням  мультимедійних засобів, оформлялись  книжкові ілюстративні, тематичні виставки, виставки-інсталяції, огляди кни-жкових  новинок і надходжень нової літератури.

       Клуб "Душі криниця"  запрошував гостей на літературні, музич-ні  вечори до Новорічних і Рздвяних свят, Дня Святого Валентина, Восьмого березня,  Дня людей похилого віку, державні та історич-ні години до Дня перемоги, Дня Конституції, Дня Незалежності України.
      
      У бібліотеці  регулярно надавалися консультації  користувачам з юридичних питань,  медицини, педагогіки і психології сімейних відносин, соціального захисту незахищених верств населення.

       Інформацію про бібліотеку на сторінках місцевої преси, а та-кож на сайтах Автозаводського райвиконкому і Кременчуької міської Ради  протягом року розміщували  про організацію Музею бойової слави до 25-річчя виводу військ з Афганістану, про прове-дення  тренінгу для підлітків, круглого столу до Дня толерантності. Тричі за рік, в лютому, квітні, листопаді,  місцеве телебачення роз-повідало  про заходи, що проводились в бібліотеці.
  
       Рекламна діяльність  включала підготовку буклетів про інфор-маційні  ресурси та послуги відділів бібліотеки,  регулярну демон-страцію  користувачам  анонсів про заплановані заходи, прес-релі-зів про заходи, що відбудуться з використанням інноваційних за-собів.  На стенді клубу "Душі криниця" постійно можна побачити повідомлення про суспільні , календарні свята чи професійні дні, вітання від талановитих  користувачів бібліотеки.

       Наостанок завідуюча бібліотеки-філії № 2, Коваленко О.О., по-дякувала присутнім за те, що вони люблять бібліотеку, підтриму-ють всі починання, інновації колективу,  розуміють потреби і мож-ливості  сьогоднішнього часу.

       Слова запросили голова Ради громадськості м/р № 8 Бойцова Н.С. та голова Ради ветеранів м/р № 8 Коваленко Г.О., які подяку-вали колектив бібліотеки під керуванням Коваленко О.О. за плідну співпрацю на протязі багатьох років з активом громади м/р № 8 по
створенню умов для максимального забезпечення потреб населення  в інформації для власного інтелектуального розвитку й професійно-го  самоствердження.

       На зустріч з громадою завітав депутат Автозаводської районної Ради Корф А.Є. та помічник депутата Шишацький Ю.М., які також висловили подяку завідуючій бібліотеки і всьому колективу за плідну працю на ниві просвітництва і побажали продовжувати опановувати нові форми доведення інформації до користувача.        

       Після зустрічі Корф А.Є і дехто з присутніх залишили свої по-дяки і побажання всім бібліотечним працівникам в Книзі відгуків і пропозицій.Тиждень  правових  знань

В рамках тижня правових знань бібліотекою-філією №2 ЦБС для дорослих разом з колегіумом №25 та ЗОШ №18 проведені зустрічі з правознавцями та уроки на правову тематику.

2.12.2014р. зустріч мала назву «Як поводитись у громадських місцях», яка проходила з учнівською молоддю ЗОШ № 18. Правознавець, депутат Автозаводської районної ради Савченко О.В провів профілактичну бесіду з питань належної поведінки та порушень дисципліни в громадських місцях. Особлива увага приділялась питанню уміння використовувати закони для захисту власних інтересів.

3.12.2014р. разом зучнями 9 класів ЗОШ №18 відбулась Iнтернет-мандрівка «Держава. Молодь. Закон» Під час цього заходу молодь знаходила в мережі Iнтернет законодавчі акти в галузі освіти, кодексу закону про працю з коментарями до нього. Також учні дізналися в ході мандрівки на яких сайтах можна знайти відповіді на питання: Де можуть працювати підлітки?, майнові права неповнолітніх, поняття й види адміністративних порушень. 

8 грудня 2014р. відбулася зустріч по темі «Проблеми підліткового віку» для  учнівської молоді колегіуму №25. Правознавець Соболєв В.А розповів старшокласникам про профілактику насильства в освітньому середовищі, наголосив на статтях із Конвенції ООН про права дитини, співпраці батьків і вчителів у вихованні підлітків.

10 грудня 2014р відбувся урок права «Знати, щоб не оступитися» для учнівської молоді ЗОШ №18. Провела його бібліотекар юнацького відділу Подойникова О.В. Вона наголосила на особливостях відповідальності неповнолітніх та захист прав неповнолітніх.

Ніколи не буде зайвим повторити свої обов`язки і дотримуватися їх, знати свої права і користуватися ними, побачити деякі проблеми зі сторони та зробити для себе висновки.


вівторок, 9 грудня 2014 р.

Зустріч  з  фахівцями  кабінету «Довіра»
«Що треба знати про СНІД. Це і твоя проблема.»

1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
До цієї події 28 листорада 2014 року в приміщенні бібліотеки-філії №2 ЦБС для дорослих відбулася зустріч з фахівцями міського кабінету «Довіра», який знаходиться в третій міській лікарні. Захід відбувся разом з учнівською молоддю колегіуму № 25.
СНІД-це не тільки медична проблема ще й соціальна,економічна,правова
На зустріч були запрошені лікар-інфекціоніст Холодюк Н.С- завідую
ча міським кабінетом «Довіра» та практичний психолог Олійник Н.Г. На початку заходу фахівцями було проведене бліц-опитування «Що ви знаєте про СНІД?». Учні дізналися, що  в кабінеті «Довіра» можна отримати консультацію психолога з дотримання умов щодо конфіденційності персональних даних у тому числі даних про стан здоров`я.

В ході зустрічі старшокласникам був показаний ролік-попередження «Пам`ятай про СНІД». Учні 11 класу колегіуму № 25 отримали докладну інформацію про профілактику СНІДу. На завершення заходу учнівській молоді були роздані буклети про симтоми та розповсюдження ВІЛ-інфекції та СНІДу.
На жаль не існує зцілення від цієї хвороби. ВІЛ/СНІД не виліковується. Ці завдання мають вирішувати усі. Катастрофічних перспектив інфікування можна уникнути лише уважним ставленням до особистого життя та проблем кожної людини.
Організатори та ведучі заходу Гур`янова Т.В та Подойникова О.В дуже вдячні всім хто був присутній на зустрічі.