З 2003 року бібліотека-філія №2 працює як інформаційний центр психолого-педагогічної допомоги сім`ям,молоді,людям похилого віку.

вівторок, 16 грудня 2014 р.

Звіт перед громадою м/р № 8, 9
завідуючої бібліотекою-філією № 2, Коваленко О.О.

       09.12.2014 р. в бібліотеці-філії № 2 відбувся звіт завідуючої бібліотеки, Коваленко О.О., перед громадою м/р № 8,9 за роботу філії в 2014 році.
      
        В своєму виступі Коваленко О.О. зробила наголос на тому, що бібліотека-філія № 2 як інформаційний, культурно-освітній  центр в 2014 році спрямовувала свою діяльність на формування ресурсного потенціалу бібліотеки у відповідності до стратегічних планів роз-витку бібліотечної справи у Полтавській області.
       
       Діяльність всіх відділів бібліотеки у 2014 році була направлена на  вирішення важливих завдань сьогодення: створення умов для максимального   забезпечення потреб особистості в інформації для власного  інтелектуального розвитку й професійного самостверд-ження, на покращення надання бібліотечно-інформаційних послуг шляхом опанування новими формами доведення інформації до ко-ристувача.

        У 2014 році продовжувалася робота по збільшенню фонду  бібліотеки з урахуванням потреб і інтересів читачів, удосконалю-валась  сама система інформаційного обслуговування читачів. Ви-користання  електронних та інтернет-ресурсів з світового інформа-ційного  простору  допомагало задовольняти потреби користувачів в інформації.
     
        Протягом звітного періоду бібліотекою-філією  здійснювалася співпраця із органами  державної влади, громадськими організаці-ями, навчальними закладами, установами міста. Розширилось пар-тнерство  з військовим ліцеєм, з пенітенціарною службою м. Кре-менчука і Кременчуцького району.

       Значна робота проведена у 2014 році по наповненню  веб-сайту ЦБС для дорослих м. Кременчука, систематично поповнювався  документами блог бібліотеки-філії № 2 про всі події, що відбу- ваються в житті колективу,  а також про кожен проведений захід.

       Впродовж року відділом організовувались масові заходи з ви-користанням  мультимедійних засобів, оформлялись  книжкові ілюстративні, тематичні виставки, виставки-інсталяції, огляди кни-жкових  новинок і надходжень нової літератури.

       Клуб "Душі криниця"  запрошував гостей на літературні, музич-ні  вечори до Новорічних і Рздвяних свят, Дня Святого Валентина, Восьмого березня,  Дня людей похилого віку, державні та історич-ні години до Дня перемоги, Дня Конституції, Дня Незалежності України.
      
      У бібліотеці  регулярно надавалися консультації  користувачам з юридичних питань,  медицини, педагогіки і психології сімейних відносин, соціального захисту незахищених верств населення.

       Інформацію про бібліотеку на сторінках місцевої преси, а та-кож на сайтах Автозаводського райвиконкому і Кременчуької міської Ради  протягом року розміщували  про організацію Музею бойової слави до 25-річчя виводу військ з Афганістану, про прове-дення  тренінгу для підлітків, круглого столу до Дня толерантності. Тричі за рік, в лютому, квітні, листопаді,  місцеве телебачення роз-повідало  про заходи, що проводились в бібліотеці.
  
       Рекламна діяльність  включала підготовку буклетів про інфор-маційні  ресурси та послуги відділів бібліотеки,  регулярну демон-страцію  користувачам  анонсів про заплановані заходи, прес-релі-зів про заходи, що відбудуться з використанням інноваційних за-собів.  На стенді клубу "Душі криниця" постійно можна побачити повідомлення про суспільні , календарні свята чи професійні дні, вітання від талановитих  користувачів бібліотеки.

       Наостанок завідуюча бібліотеки-філії № 2, Коваленко О.О., по-дякувала присутнім за те, що вони люблять бібліотеку, підтриму-ють всі починання, інновації колективу,  розуміють потреби і мож-ливості  сьогоднішнього часу.

       Слова запросили голова Ради громадськості м/р № 8 Бойцова Н.С. та голова Ради ветеранів м/р № 8 Коваленко Г.О., які подяку-вали колектив бібліотеки під керуванням Коваленко О.О. за плідну співпрацю на протязі багатьох років з активом громади м/р № 8 по
створенню умов для максимального забезпечення потреб населення  в інформації для власного інтелектуального розвитку й професійно-го  самоствердження.

       На зустріч з громадою завітав депутат Автозаводської районної Ради Корф А.Є. та помічник депутата Шишацький Ю.М., які також висловили подяку завідуючій бібліотеки і всьому колективу за плідну працю на ниві просвітництва і побажали продовжувати опановувати нові форми доведення інформації до користувача.        

       Після зустрічі Корф А.Є і дехто з присутніх залишили свої по-дяки і побажання всім бібліотечним працівникам в Книзі відгуків і пропозицій.Немає коментарів:

Дописати коментар