З 2003 року бібліотека-філія №2 працює як інформаційний центр психолого-педагогічної допомоги сім`ям,молоді,людям похилого віку.

четвер, 25 грудня 2014 р.

Бесіда з психологом
«Техніка перебудови негативних почуттів
в позитивні дії»

       18.12.2014 р. в бібліотеці-філії № 2 відбулася зустріч з психологом колегіуму № 25, Вишинською Т.І.. Тема бесіди «Техніка перебудови негативних почуттів в позитивні дії» - актуальна в часи економічної і політичної нестабільності, від якої потерпає емоційний світ людини.
       П. Коельо з цього приводу написав: «Якщо емоції будуть в порядку – образи, негаразди зникнуть самі».
       По-перше, в бесіді були розглянуті основні помилки людського мис-лення як першооснову негараздів, неприємностей і непорозумінь. Адже ми в житті повсякчас зустрічаємося із здатністю людей судити інших по собі чи дозволяти собі те, чого іншим дозволити не можемо.
      Психолог повідомила присутнім про загальні засоби подолання поми-лок мислення, що допоможе перебудувати негативні почуття в позитивні дії.
       Організатор заходу, провідний бібліотекар Осташко В.В., зробила огляд книжкової виставки «Методики позитивного мислення», на якій були представлені авторські роботи О.Свіяша, М.Норбекова, В.Жікарцева,  В.Синельникова, Н.Правдіної та ін.. І хоча методики складаються з різних прийомів, різні за ідеєю, мають спільне – всі  автори закликають читачів не переживати тривалих негативних емоцій, треба тільки вия-вити у себе «неправильні» думки та емоції, тобто навчитися вмінню виходити «неушкодженим» з стресових ситуацій.
       А як же це робити? На ці питання відповіла Вишинська Т.І., повідо-мивши  про  численні прийоми і техніки емоційної саморегуляції.
        Щоб розповідь залишилась в пам`яті присутніх, наостанок бібліотекар Осташко В.В. запропонувала  їм прийняти участь в проведенні вправ «Актори і глядачі», «Скульптура», «Посмішка по колу» т .ін.

        Насамкінець ведучі заходу виказали сподівання, що співбесіда з еле-ментами тренінгу розбурхала у слухачів жагу до знань основ позитивної психології, бажання глибше та краще розібратися в собі, у своїх особли-востях, у своїй особистості. Пам`ятаймо, що “кожен з нас, - як  стверджує  О. Сакс, - окрема повість, яка створюється безперервно через наші почуття, емоції, сприймання, думки та вчинки». І маємо надію, як сказав Томас Манн, «пізнавши себе, ніхто не залишиться таким, яким він був». 

середа, 17 грудня 2014 р.

Бесіда  до  дня  місцевого  самоврядування
«Конституційна  модель  місцевого  самоврядування  в  Україні»

Сьогодні враховуючи роль публічної бібліотеки у формуванні інформації суспільства, бібліотека-філія №2 ЦБС для дорослих працює як центр інформаційного забезпечення потреб користувачів. Тематика її інформації розширюється до потреб сьогодення.
В українському суспільстві стало актуальним питання про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).
Тому 17 грудня 2014 року в приміщенні мікрорайону №8 відбулася бесіда «Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні».
Організований захід завідуючою бібліотекою-філією №2 ЦБС для дорослих Коваленко О.О та головою Ради громадськості м/р №8 Бойцовою Н.С.

Виступаючими, головою Ради громадськості м/р №8 та бібліотекарями Підлубною В.І та Стегар Л.В, до відома присутніх була доведена інформація про зміни повноважень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, утворення нових органів регіональної та місцевої влади та зміну адміністративно-територіального устрою України, розширення повноважень органів місцевого самоврядування.


вівторок, 16 грудня 2014 р.

Звіт перед громадою м/р № 8, 9
завідуючої бібліотекою-філією № 2, Коваленко О.О.

       09.12.2014 р. в бібліотеці-філії № 2 відбувся звіт завідуючої бібліотеки, Коваленко О.О., перед громадою м/р № 8,9 за роботу філії в 2014 році.
      
        В своєму виступі Коваленко О.О. зробила наголос на тому, що бібліотека-філія № 2 як інформаційний, культурно-освітній  центр в 2014 році спрямовувала свою діяльність на формування ресурсного потенціалу бібліотеки у відповідності до стратегічних планів роз-витку бібліотечної справи у Полтавській області.
       
       Діяльність всіх відділів бібліотеки у 2014 році була направлена на  вирішення важливих завдань сьогодення: створення умов для максимального   забезпечення потреб особистості в інформації для власного  інтелектуального розвитку й професійного самостверд-ження, на покращення надання бібліотечно-інформаційних послуг шляхом опанування новими формами доведення інформації до ко-ристувача.

        У 2014 році продовжувалася робота по збільшенню фонду  бібліотеки з урахуванням потреб і інтересів читачів, удосконалю-валась  сама система інформаційного обслуговування читачів. Ви-користання  електронних та інтернет-ресурсів з світового інформа-ційного  простору  допомагало задовольняти потреби користувачів в інформації.
     
        Протягом звітного періоду бібліотекою-філією  здійснювалася співпраця із органами  державної влади, громадськими організаці-ями, навчальними закладами, установами міста. Розширилось пар-тнерство  з військовим ліцеєм, з пенітенціарною службою м. Кре-менчука і Кременчуцького району.

       Значна робота проведена у 2014 році по наповненню  веб-сайту ЦБС для дорослих м. Кременчука, систематично поповнювався  документами блог бібліотеки-філії № 2 про всі події, що відбу- ваються в житті колективу,  а також про кожен проведений захід.

       Впродовж року відділом організовувались масові заходи з ви-користанням  мультимедійних засобів, оформлялись  книжкові ілюстративні, тематичні виставки, виставки-інсталяції, огляди кни-жкових  новинок і надходжень нової літератури.

       Клуб "Душі криниця"  запрошував гостей на літературні, музич-ні  вечори до Новорічних і Рздвяних свят, Дня Святого Валентина, Восьмого березня,  Дня людей похилого віку, державні та історич-ні години до Дня перемоги, Дня Конституції, Дня Незалежності України.
      
      У бібліотеці  регулярно надавалися консультації  користувачам з юридичних питань,  медицини, педагогіки і психології сімейних відносин, соціального захисту незахищених верств населення.

       Інформацію про бібліотеку на сторінках місцевої преси, а та-кож на сайтах Автозаводського райвиконкому і Кременчуької міської Ради  протягом року розміщували  про організацію Музею бойової слави до 25-річчя виводу військ з Афганістану, про прове-дення  тренінгу для підлітків, круглого столу до Дня толерантності. Тричі за рік, в лютому, квітні, листопаді,  місцеве телебачення роз-повідало  про заходи, що проводились в бібліотеці.
  
       Рекламна діяльність  включала підготовку буклетів про інфор-маційні  ресурси та послуги відділів бібліотеки,  регулярну демон-страцію  користувачам  анонсів про заплановані заходи, прес-релі-зів про заходи, що відбудуться з використанням інноваційних за-собів.  На стенді клубу "Душі криниця" постійно можна побачити повідомлення про суспільні , календарні свята чи професійні дні, вітання від талановитих  користувачів бібліотеки.

       Наостанок завідуюча бібліотеки-філії № 2, Коваленко О.О., по-дякувала присутнім за те, що вони люблять бібліотеку, підтриму-ють всі починання, інновації колективу,  розуміють потреби і мож-ливості  сьогоднішнього часу.

       Слова запросили голова Ради громадськості м/р № 8 Бойцова Н.С. та голова Ради ветеранів м/р № 8 Коваленко Г.О., які подяку-вали колектив бібліотеки під керуванням Коваленко О.О. за плідну співпрацю на протязі багатьох років з активом громади м/р № 8 по
створенню умов для максимального забезпечення потреб населення  в інформації для власного інтелектуального розвитку й професійно-го  самоствердження.

       На зустріч з громадою завітав депутат Автозаводської районної Ради Корф А.Є. та помічник депутата Шишацький Ю.М., які також висловили подяку завідуючій бібліотеки і всьому колективу за плідну працю на ниві просвітництва і побажали продовжувати опановувати нові форми доведення інформації до користувача.        

       Після зустрічі Корф А.Є і дехто з присутніх залишили свої по-дяки і побажання всім бібліотечним працівникам в Книзі відгуків і пропозицій.Тиждень  правових  знань

В рамках тижня правових знань бібліотекою-філією №2 ЦБС для дорослих разом з колегіумом №25 та ЗОШ №18 проведені зустрічі з правознавцями та уроки на правову тематику.

2.12.2014р. зустріч мала назву «Як поводитись у громадських місцях», яка проходила з учнівською молоддю ЗОШ № 18. Правознавець, депутат Автозаводської районної ради Савченко О.В провів профілактичну бесіду з питань належної поведінки та порушень дисципліни в громадських місцях. Особлива увага приділялась питанню уміння використовувати закони для захисту власних інтересів.

3.12.2014р. разом зучнями 9 класів ЗОШ №18 відбулась Iнтернет-мандрівка «Держава. Молодь. Закон» Під час цього заходу молодь знаходила в мережі Iнтернет законодавчі акти в галузі освіти, кодексу закону про працю з коментарями до нього. Також учні дізналися в ході мандрівки на яких сайтах можна знайти відповіді на питання: Де можуть працювати підлітки?, майнові права неповнолітніх, поняття й види адміністративних порушень. 

8 грудня 2014р. відбулася зустріч по темі «Проблеми підліткового віку» для  учнівської молоді колегіуму №25. Правознавець Соболєв В.А розповів старшокласникам про профілактику насильства в освітньому середовищі, наголосив на статтях із Конвенції ООН про права дитини, співпраці батьків і вчителів у вихованні підлітків.

10 грудня 2014р відбувся урок права «Знати, щоб не оступитися» для учнівської молоді ЗОШ №18. Провела його бібліотекар юнацького відділу Подойникова О.В. Вона наголосила на особливостях відповідальності неповнолітніх та захист прав неповнолітніх.

Ніколи не буде зайвим повторити свої обов`язки і дотримуватися їх, знати свої права і користуватися ними, побачити деякі проблеми зі сторони та зробити для себе висновки.


вівторок, 9 грудня 2014 р.

Зустріч  з  фахівцями  кабінету «Довіра»
«Що треба знати про СНІД. Це і твоя проблема.»

1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
До цієї події 28 листорада 2014 року в приміщенні бібліотеки-філії №2 ЦБС для дорослих відбулася зустріч з фахівцями міського кабінету «Довіра», який знаходиться в третій міській лікарні. Захід відбувся разом з учнівською молоддю колегіуму № 25.
СНІД-це не тільки медична проблема ще й соціальна,економічна,правова
На зустріч були запрошені лікар-інфекціоніст Холодюк Н.С- завідую
ча міським кабінетом «Довіра» та практичний психолог Олійник Н.Г. На початку заходу фахівцями було проведене бліц-опитування «Що ви знаєте про СНІД?». Учні дізналися, що  в кабінеті «Довіра» можна отримати консультацію психолога з дотримання умов щодо конфіденційності персональних даних у тому числі даних про стан здоров`я.

В ході зустрічі старшокласникам був показаний ролік-попередження «Пам`ятай про СНІД». Учні 11 класу колегіуму № 25 отримали докладну інформацію про профілактику СНІДу. На завершення заходу учнівській молоді були роздані буклети про симтоми та розповсюдження ВІЛ-інфекції та СНІДу.
На жаль не існує зцілення від цієї хвороби. ВІЛ/СНІД не виліковується. Ці завдання мають вирішувати усі. Катастрофічних перспектив інфікування можна уникнути лише уважним ставленням до особистого життя та проблем кожної людини.
Організатори та ведучі заходу Гур`янова Т.В та Подойникова О.В дуже вдячні всім хто був присутній на зустрічі.


четвер, 20 листопада 2014 р.

Перегляд фільмів
ХI  Мандрівного фестивалю документального кіно

У місті Кременчуці стартував ХI Мандрівний фестиваль документального кіно. Організатори фестивалю-активісти ГО КІПЦ «Європейського клубу»(керівник Овчаренко О.І)  розпочали кінопокази вже 17 листопада. Впродовж 7 днів в бібліотеках та учбових закладах міста буде представлено 18 кращих документальних фільмів із різних країн світу.
20 листопада 2014 року в бібліотеці-філії №2 ЦБС для дорослих в рамках фестивалю о 14 год. та 16 год. учнівська молодь 10 і 11 класів колегіуму №25 та вихованці військового ліцею переглянули документальні фільми:»
Амосов: сторіччя». Україна. 2013р., «Лізо ходи додому» Литва. Єстонія 2012р.
До програми цього року традиційно увійшли фаворити ХI Міжнародного фестивалю, це зокрема один з переможців- фільм «Лізо ходи додому».
Маленька Ліза постійно кудись тікає. ЇЇ життя похмуре і жорстоке, вона переживає безкінечні запої батьків,але дівчинка шукає прихистка у природі.Найбільш приголомшене в цьому фільмі є те, що він дозволяє усвідомити жах ситуації, але не піддаватись темряві гнітючих подій на екрані.
Другий фільм, який був показаний у книгозбірні-Це «Амосов:сторіччя».
Цього року світ медицини відзначає 100 річницю від дня народження М.М Амосова. Видатний кардіохірург залишив по собі великий слід та десятки тисяч вилікуваних хворих. Зацікавлений його життям та діяльністю український режисер Сергій Лисенко зняв фільм про  Амосова. Його внесок в розвиток медицини є незаперечним і фільм присвячений його пам`яті є своєрідною даниною плідній праці рятувальника тисяч життів.

Жодна зі стрічок не залишила присутніх байдужими. Старшокласники були здивовані серйозністю фільмів і проблем в них порушених, ділились своїми думками і враженнями. Переважно ніхто з учнів раніше не дивився документальних фільмів, тому для них цей жанр кіно був відкриттям і багато виявили бажання ще дивитись таке кіно.
Урок  історії
Три  голодомори  в  Україні. Як це було?


Пам`яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю від трьох голодоморів 1921-1923 р, 1932-1933р, 1946-1947 років, заподіяного сталінським тоталітаризмом присвятили працівники бібліотеки-філії №2 ЦБС для дорослих урок історії, який був проведений для учнів ЗОШ № 18.
Захід відбувся 20 листопада 2014 року в читальному залі бібліотеки.
Голодомор понівечив життя поколінь і забрав у небуття тисячі доль. Як сталося, що Україна пройшла три голодомори, які забрали у могилу мільйони людей? Як це було? Про це розповіли присутнім бібліотекарі Подойникова О.В та Стегар Л.В.
Захід супроводжувався показами фільмів «Пам`ятати, щоб не повторити  Голодомор в Україні», «Голод 1946-1947 років».
На заході учнями Горбатовською Д. та Савенко Т. були прочитані поезії Г.Чубача., Т. Карпенка про жахіття голодної смерті.
Запаленням свічки пам`яті та хвилиною мовчання вшанували присутні загиблих в роки голодоморів. Учнівській молоді була презентована книжкова виставка-реквієм «У пам`ять про скорботний тридцять третій», де були представлені художньо-документальні матеріали про голодомори в Україні.

Усвідомлення трагічних подій нашої історії, співпереживання  допоможе нашому суспільству будувати нову державу. А пам`ять стане запорукою того, щоб ніколи ні над ким не було скоєно геноциду, навмисного винищення людей.
четвер, 13 листопада 2014 р.

Круглий стіл
«Толерантність врятує світ»

       13 листопада 2014 року в приміщенні бібліотеки-філії № 2 відбулося   засідання круглого столу «Толерантність врятує світ», участь в якому взяли  учні 11-го класу колегіуму № 25 і слухачі військового ліцею.
        Зараз, коли наша рідна Україна переживає тяжкі часи  військових конфліктів і непорозумінь,  тема терпимості до чужого  способу життя, релігійної, національної й культурної належності, мови, звичаїв, фізичного  і психічного стану, зовнішнього  вигляду актуальна як ніколи. Толеран-тність  є головною умовою стабільності й миру в такому  різнома-нітному   сучасному світі.
       Розвиток у підлітків соціальної інтуїції, чутливості,  формування толе-рантного  ставлення до оточуючих, до суспільства, до певних ситуацій,   відпрацювання  навичок безконфліктного спілкування – мета, яку ставили перед собою організатори і ведучі заходу, провідний бібліотекар Осташко В.В. і психолог колегіуму № 25 Вишинська Т.І.
       Сама форма заходу – круглий стіл – дала  змогу  кожному підлітку бути не тільки глядачем і слухачем, а й активним  учасником. Так, після перегляду відероліку «Одна сотая секунды» підліткі, перебуваючи  під впливом  поба-ченого, наперебій висловлювали свій погляд на ситуацію, в якій опинилась героїня фільму. Їх погляди на жорстокість, байдужість до чужої  біди, нетер-пимість до іншої людини дають надію, що в майбутньому наше суспільство отримає в їх особах  толерантних, здатних на співпереживання і опанувавших мистецтво співжиття з іншими людей.
       Елементи тренінгу, які були використані під час заходу, були націлені на розкриття  поняття «толерантність». Пропонуючи  історичні факти, вислов-лювання   видатних людей, інтерактивні ігри,  організатори заходу показали  підліткам певні рівні толерантної поведінки людини.
       Під час заняття підлітки були весь час зайняті – аналізували пропоновані
ситуації, створювали загальний портрет толерантної особистості, «вирощу-вали» дерево толерантності з листями-побажаннями миру, злагоди і щастя всьому людству.
       З метою виховання  у молоді  чуйності, взаємодопомоги, людяності, терпимості, небайдужості  і дружнього прийняття інших людей до заходу була підготовлені книжкова виставка «В ім`я загального добра» і виставка плакатів «Ми різні – в цьому наше багатство, ми – рівні – в цьому наша сила».
       Захід залишив у молоді незабутнє враження, і загальне фото на пам`ять можна описати формулою «Я плюс інші Я!».


       
Бесіда
«Мово моя солов`їна – мова рідної України»

      Ми, українці, живемо у вільній  і незалежній державі – Україні. Роз-мовляємо рідною державною українською мовою. А мова у нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа українського народу.
       Традиційно до Дня української писемності та мови в бібліотеці-філії № 2 ЦБС для дорослих проводяться святкові заходи.
       6 листопада 2014 року юні мовознавці ЗОШ № 18 прийняли участь у годині української мови «Мово моя солов`їна – мова рідної України».
       Краще пізнати творчість українських письменників - М.Віграновського, Л.Україники, І.Франка, П. Воронька – допомогла літературна бесіда. На цьому заході лунало українське слово – у вигляді історичного екску-рсу в минуле.
       Бібліотекар юнацького відділу Подойникова О.В. розповіла про сучас-ний  стан впровадження державної мови, пролунали також у виконанні учнів 9 класу Полтавець Ю., Гончарової К., Дубчак Н. прекрасні вірші про мову як невичерпне джерело народної мудрості.
       До Дня української мови учням експонувалася книжкова виставка «Мова моя солов`їна – мова рідної України», за допомогою якої учнівську молодь ознайомили з історією України, походженням слов`янської писе-мності.

       У спадок від сотень поколінь дано нам чудовий дар – прекрасну мову. Користуймося нею, збираймо і розвиваймо її!вівторок, 14 жовтня 2014 р.

Слайд-екскурсія до Дня українського козацтва
«Життя віддане Україні»

      Не випадково для святкування Дня українського козацтва обрано День Святої Покрови, бо саме вона здавна була покровителькою козаків. Це дуже важливе свято для нашого народу, адже козацтво відіграло надзвичайну роль у становленні нашої держави. В наш час відроджуються традиції українського  козацтва і тому ведеться активна робота з учнями та молоддю по відродженню  історії нашої України.
       В рамках святкування Дня українського козацтва відбулася слайд-екскур-сія   «Життя віддане Україні», підготовлена бібліотекарями  бібліотеки-філії № 2 ЦБС для дорослих Подойниковою О.В. і  Осташко В.В.
       Захід відбувся 14 жовтня 2014 року з учнівською молоддю ЗОШ № 18 в читальному залі бібліотеки.
       Підібрані слайди розповіли учнівській молоді про яскраві сторінки з історії України, а саме: виникнення козацтва, устрій Запорізької Січі, ватажків українського козацтва.
       В ході показу слайдів бібліотекар юнацького відділу Подойникова О.В. дала відповіді на запитання: «Хто вони?» - родовід, освіта, місця народження та поховання – Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Петра Сагайдачного.
       Екскурсію також доповнила книжкова виставка «Козацькій славі жити у віках». На цій виставці представлена література, яка допоможе збагатити знання по темі козацтва.
       Для всіх народів світу козацтво стало символом волелюбства, незалежності національного духу українців. У глибині кожного українця живе козак – воїн, який нікого не боїться і за рідну землю віддасть своє життя.
      Такі зустрічі дуже необхідні для підростаючого покоління. Відроджуючи історію, закладаємо міцний фундамент для майбутнього.

     Тож, вітаємо всіх зі святом. Бажаємо міцного козацького здоров`я, не-зламної  волі до перемоги та патріотичного духу, який допоможе здолати будь-які перешкоди. 

неділя, 12 жовтня 2014 р.

      
Суботник - відродження традицій

      11.10.2014 р. колектив бібліотеки-філії № 2 прийняв участь  у суботнику  з прибирання території навколо бібліотеки, як і тисячі кременчужан, від мала до велика, які вийшли в свої двори  для того, щоб зробити їх чистіше  і красивіше.
       Дивлячись на ентузіазм людей в своєму домі,  пригадала часи, коли суботники були явищем постійним і регулярним, тобто частиною нашого життя в 70-ті 80-ті роки.
       Після суботника вирішила почитати в Вікіпедії про історію виникнення  суботників. «Суббо́тник (воскре́сник) — сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время, в выходные (откуда и происходит название)» - так зазначено на цьому Інтернет-порталі.

       Ініціаторами проведення першого суботника виступили комуністи депо  Москва- Сортувальна  Московсько-Казанської залізної дороги. В першому комуністичному суботнику приймали участь 15 чоловік. 10 травня 1919 року відбувся перший масовий (205 чол.)суботник, який в обстановці господарської розрухи, голоду, падіння продуктивності праці був сприйнятий як  вираження нового, комуністичного відношення до життя. А участь у суботниках ставала мірилом суспільної активності людини.
      Традиція проведення суботників збереглась аж до падіння соціалістичного устрою в кінці 1980-х – на початку 1990-х років.  Суботники зазвичай проводились за місцем роботи, і тоді під час суботника люди виконували свою звичайну, повсякденну роботу.
               В Кременчуці відродження традиції наведення порядку в місті, покращення його санітарного стану почалось ще в 2010 році за ініціативою народного депутата Олега Бабаєва. А в 2013 році, з метою покращення благоустрою міста на Дніпрі, мером О.Бабаєвим 5 квітня 2013 року було підписано розпорядження «Про проведення в Кременчуці загальноміського суботника – Дня навколишнього середовища». Олег Бабаєв не стояв осторонь, а, засукавши рукава, саджав разом з місцянами дерева і кущі, встановлював нові лавочки.
       Ентузіазм, з яким працювали люди, переконував в їх готовності до змін. «Ми  сможем и сами вычистить город от всего старого и ненужного. Первый шаг к порядку уже сделан нами сегодня. Так шаг за шагом, вместе мы сделаем наш город чище и красивее. А я всем Вам желаю крепкого здоровья», - казав Олег Бабаєв кременчужанам.
       Як з`ясувалось, давно забута традиція наводити порядок в місті, де ти живеш і працюєш, готова до того, щоб її відродити. Готові до відродження міста і його найкращих і корисних традицій і самі кременчужани. 
       Зараз ми бачимо, як  змінилося наше місто на краще,  як багато квітів прикрашають його  сквери і парки, які вулиці чисті і доглянуті. І хай цей порядок справ існує завжди, не дивлячись на те, що людини, яка вболівала за красу і благополуччя нашого Кременчука, робила все, щоб він зайняв гідне  місце серед міст України по всім показникам, в тому числі  і  по чистоті і порядку, немає вже серед нас. Ми дуже сподіваємось, що наступні керівники міста будуть шанувати традиції, які з`явилися за часів керівництва О. Бабаєва, і будуть також любити свій і наш Кременчук, і прикладати сил для його подальшого розквіту. І тоді і люди будуть з задоволенням відгукуватися на їх корисні ініціативи і стануть більш суспільно активними.
                                                                       
                                      Провідний бібліотекар бібліотеки-філії № 2   Осташко В.В.