З 2003 року бібліотека-філія №2 працює як інформаційний центр психолого-педагогічної допомоги сім`ям,молоді,людям похилого віку.

четвер, 19 грудня 2013 р. 

Тренінг
«Розвиток емоційної зрілості підлітків як подолання вікової кризи»
16.12.2013 р. в читальному залі бібліотеки-філії № 2 відбувся тренінг на тему: «Розвиток емоційної зрілості підлітків як подолання вікової кризи». Захід здійснено за допомогою психолога колегіуму № 25 Вишинської Т.І.
Учні 9-го класу одержали інформацію про фізіологічну основу емоцій, різноманітність їх прояву, форми переживань почуттів.
Організатори тренінгу, провідний бібліотекар Осташко В.В., завідуюча Коваленко О.О., мали на меті допомогти дітям зрозуміти механізми управління своїм настроєм, пробудити інтерес до опанування методами саморегуляції емоцій.
Юнакам було повідомлено, що при переході від дитинства до дорослості відбувається становлення якісно нових утворень, посилюється самосвідомість у стосунках з дорослими і товаришами, з’являються нові інтереси, активізується пізнавальна діяльність тощо.
            Пер ніж провести з підлітками вправи «Дзеркало», «Ехо-слухання», «Квітка», психолог Вишинська Т.І. познайомила їх з трьома компонентам емоційності: експресивністю  тілесною свободою, здатністю вільно виражати і проявляти свої емоції,  емпатією – здатністю співпереживати іншій людині, саморегуляцією  - умінням  конструктивно регулювати свої емоції,  взаємодіючи з тими, що оточують.
             Розвинути уміння працювати у команді, згуртувати учнівський колектив, сформувати сприятливий психологічний клімат – завдання, які стоять перед  вчителями  школи,  а також перед  батьками підлітків.
Усвідомлення учнями своєї індивідуальності, позитивне само- сприйняття, сформованість навичок  самопрезентації і самооцінки із врахуванням думки оточуючих, допоможуть учням реалізувати свої індивідуальні здібності та можливості, оцінювати й аналізувати власний рівень комунікативності,  обирати для себе той стиль спілкування, який сприяє взаєморозумінню, активній  взаємодії  із соціумом.

Немає коментарів:

Дописати коментар